شروع جستجو محصول
علت سیاه شدن نقره چیست؟

همانطوریکه می دانیم در ساخت مصنوعات  نقره از ترکیب نقره و مس(آلیاژ) استفاده می شود، زیرا نقره خالص اساساً نرم بوده و به راحتی شکل آن عوض می شود و برای رفع این مشکل می بایست از آلیاژ نقره با سایر فلزات مانند مس برای ساخت مصنوعات نقره استفاده کرد(در مورد طلا نیز چنین است).

مس موجود در نقره با نمک و گوگرد معلق در هوا ترکیب شده و باعث تیرگی محصول می شود، اگر در محیط شهری آلوده(مانند تهران) زندگی می کنید و یا در مکانهائی که دود سیگار در آنجا وجود دارد، این تیره گی ممکن است زودتر نیز اتفاق بیافتد،چونکه در هوای آلوده میزان گوگرد بیشتری وجود دارد و ترکیب آن با آلیاژ نقره و مس باعث زردی و سیاه شدگی آن می شود، یکی از علل سیاه شدن نقره این است که نقره فلزی ضد باکتری است و میکروبهایی که در مجاورت هوا قرار دارند با نشستن روی نقره اکسید می شوند و باعث لکه دار شدن شیء نقره براق می شوند، بنابراین نقره با اجزای بسیار زیادی که در زندگی روزمره وجود دارد واکنش نشان می دهد که از آن می توان به آب که شامل ماده کلر است، دود و گرد و غبار، بعضی از عطرها و اسپری ها و مواد شیمایی و بخارات آنها و رطوبت اشاره کرد.